ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ
 •      โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิตสอบราคาซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ อาคารบุบลรัตยราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5390-8518 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 7 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294