ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารสวนตำบลน้ำบ่อหลวง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารสวนตำบลน้ำบ่อหลวง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-028-141 ต่อ 202 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารสวนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    13/07/2558
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294