ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     คณะแพทย์ศษสตร์หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องประชุมงานพัสดุ สำนักงานคณะแพทย์ศษสตร์หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5394-5296 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    คณะแพทย์ศษสตร์หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    08/07/2558
 • อ่าน   224
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294