ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยวิธีโอเวอร์เลย์ ผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดง-บ้านเป้า-บ้านแพะ
 •      องค์การบริการส่วนบ้านเป้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยวิธีโอเวอร์เลย์ ผิวทางแอลฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดง-บ้านเป้า-บ้านแพะ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริการส่วนบ้านเป้า หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5384-3021 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    องค์การบริการส่วนบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    08/07/2558
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294