ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ทดแทนของเดิม 10 ครอบครัว ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กการมหาชน)
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กการมหาชน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ทดแทนของเดิม 10 ครอบครัว ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กการมหาชน) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงาน พัสดุ สำนักงานอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กการมหาชน) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5332-8496-98 ต่อ 1118 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กการมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    09/07/2558
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294