ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์กรการบริการส่วนตำบลดอยหล่อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 4 โครงการ สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังองค์กรบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5336-9049-ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์กรการบริการส่วนตำบลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    7/07/2558
 • อ่าน   215
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294