ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประมูลเช่าพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะ (สนามกีฬาเทศบาล)
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด การประมูลเช่าพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะ (สนามกีฬาเทศบาล) สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หรือติดต่อสอบถามได้ที่0-5349-5782 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 3 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    03/07/2558
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294