ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์และระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ โรงพยาบาลหางดง จ.เชียงใหม่
 •     โรงพยาบาลหางดง จ.เชียงใหม่ สอบราคาครุภัณฑ์และระบบจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ โรงพยาบาลหางดง จ.เชียงใหม่ สามารถติดต่อขอเอกสารได้ที่ โรงพยาบาลหางดง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-442390 ต่อ 508 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/06/2558
 • หมดเขต    10/07/2558
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294