ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน
 •     เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลดอนเปา อาคารเรียนอนุบาล 200 คน 8 ห้องเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5383-0882
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่วาง อ.แม่วาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2558
 • หมดเขต    01/07/2558
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294