ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เต้นผ้าใบ จำนวน 10 หลัง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เต้นผ้าใบ จำนวน 10 หลัง ผ้าใบอย่างดี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร พร้อมพิมพ์โลโก้ตราองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-8222
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    15/07/2558
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294