ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตรร พร้อมติดตั้งไฟกระพริบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-5025
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    15/07/2558
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294