ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามหญ้าเทียม จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามหญ้าเทียม จำนวน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถ ึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-4934
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294