ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟลาล์เลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง
 •     โรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟลาล์เลอร์ชนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไชยปราการ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5387-0444
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลไชยปราการ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294