ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนลาดยาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-85339-2798
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/07/2558
 • หมดเขต    13/07/2558
 • อ่าน   191
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294