ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางาน้างปรับปรุงบ้านพัก 2 ชั้น 2 ครอบครัว สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ และงานเหมาวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 สอบราคางาน้างปรับปรุงบ้านพัก 2 ชั้น 2 ครอบครัว สถานีผลิตน้ำอุโมงค์ และงานเหมาวางท่อประปา ให้กับ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ 50300ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • หมดเขต    14/07/2558
 • อ่าน   205
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294