ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 24 รายการ (141 ชิ้น)
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 24 รายการ (141 ชิ้น) ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสำนัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521 (วันที่ขายทอด ไม่ได้ส่งมาด้วย)
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294