ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณสำนักงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2285
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • หมดเขต    15/07/2558
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294