ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง หมู่ที่ 7 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-3021
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150
 • วันที่ประกาศ   08/07/2558
 • หมดเขต    20/07/2558
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294