ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มขนาดต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี่ 9 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-53389-228
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/07/2558
 • หมดเขต    09/07/2558
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294