ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าห้า
 •     เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ สอบราคาโครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองป่าห้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ส่วนการคลัง เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามได้ทีึ่ 0-5347-4021
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/07/2558
 • หมดเขต    20/07/2558
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294