ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ –วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ –วัสดุทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติด่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    08/08/2550
 • อ่าน   693
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294