ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ , อัตราการหายใจ , ความดันโลหิตชนิดภายนอก , อุณหภูมิและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ , อัตราการหายใจ , ความดันโลหิตชนิดภายนอก , อุณหภูมิและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 11 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    01/08/2550
 • อ่าน   680
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294