ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 266 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ จ.ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 266 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/08/2558
 • หมดเขต    06/08/2558
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294