ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าสัก
 •     เทศบาลตำบลตำบลหนองคาย ถ.สันป่าสัก ต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านสันป่าสัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลตำบลหนองคาย ถ.สันป่าสัก ต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-5070
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตำบลหนองคาย ถ.สันป่าสัก ต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/08/2558
 • หมดเขต    20/08/2558
 • อ่าน   183
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294