ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.แม่ทา บ้านป่านอต
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอบต.แม่ทา บ้านป่านอต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5372-3140
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2558
 • หมดเขต    18/08/2558
 • อ่าน   150
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294