ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2363
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/08/2558
 • หมดเขต    24/08/2558
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294