ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
  • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา และทำทางลาด
  •     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา และทำทางลาด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-943651-4
  • หน่วยงาน    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
  • วันที่ประกาศ   18/08/2558
  • หมดเขต    26/08/2558
  • อ่าน   153
  • ผู้ส่ง   
  •      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
    49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294