ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ(เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก) จำนวน 1 ชุด 5 รายการ
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ถ.ฮอด-แม่สะเรียง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ(เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก) จำนวน 1 ชุด 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ถ.ฮอด-แม่สะเรียง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5346-1039
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม ถ.ฮอด-แม่สะเรียง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/08/2558
 • หมดเขต    26/08/2558
 • อ่าน   196
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294