ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อประจำห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 1 โครงการ
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อหนังสือและสื่อประจำห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 หรือติดต่อสอบถถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/08/2558
 • หมดเขต    26/08/2558
 • อ่าน   184
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294