ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ
 •     เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-3618
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2558
 • หมดเขต    25/08/2558
 • อ่าน   153
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294