ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงต่อตเิมที่จอดรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
 •     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงต่อตเิมที่จอดรถยนต์สื่อสารดาวเทียม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2377
 • หน่วยงาน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2558
 • หมดเขต    24/08/2558
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294