ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านปวงสนุก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านปวงสนุก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-1052
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.ชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2558
 • หมดเขต    31/08/2558
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294