ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และต่อเติมห้องเก็บของ ,ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-0421
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2558
 • หมดเขต    31/08/2558
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294