ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-7100
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2558
 • หมดเขต    03/09/2558
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294