ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-53444-1543 ต่อ 209
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2558
 • หมดเขต    09/09/2558
 • อ่าน   199
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294