ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแม่มุใน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 หรือสบถามได้ที่ 0-5303-5282
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/09/2558
 • หมดเขต    07/09/2558
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294