ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปูทับผิวทางโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ถ.ดอยสะเก็ด -บ่อสร้าง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปูทับผิวทางโอเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ถ.ดอยสะเก็ด -บ่อสร้าง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5782
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ถ.ดอยสะเก็ด -บ่อสร้าง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2558
 • หมดเขต    14/09/2558
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294