ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายามเอกชนรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมายามเอกชนรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ืงานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ 0-5323-4476
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2558
 • หมดเขต    10/09/2558
 • อ่าน   192
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294