ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9049
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2558
 • หมดเขต    08/09/2558
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294