ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
 •     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 35 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2393
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนโชตนา จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2558
 • หมดเขต    08/09/2558
 • อ่าน   223
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294