ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อที่ดินภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 1 แห่ง
 •     เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อที่ดินภายในเขตตำบลสันทราย จำนวน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-3726
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2558
 • หมดเขต    30/09/2558
 • อ่าน   195
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294