ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ)
 •     เทศบาลตำบลท่าข้าม ถนนฮอด-แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าข้าม ถนนฮอด-แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-1039
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าข้าม ถนนฮอด-แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2558
 • หมดเขต    17/09/2558
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294