ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อท่อประปา หมู่ที่ 10
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อท่อประปา หมู่ที่ 10 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7543
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/09/2558
 • หมดเขต    16/09/2558
 • อ่าน   177
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294