ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ จำนวน 12 รายการ
 •     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้วของทางราชการ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ อาคารฝึกอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4062
 • หน่วยงาน    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/09/2558
 • หมดเขต    21/09/2558
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294