ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถเอนกประสงค์แบบเกษตร
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อรถเอนกประสงค์แบบเกษตร (มีกระเช้า) จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    02/08/2550
 • อ่าน   655
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294