ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สอบราคา จำนวน 4 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง , จ้างเหมาจัดเก็บขยะและกำจัด , จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง, สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-3166
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/09/2558
 • หมดเขต    24/09/2558
 • อ่าน   190
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294