ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ(ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 18 รายการ
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ(ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันทีี่ 29 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1951
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2558
 • หมดเขต    29/09/2558
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294