ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559
 •     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ชั้น2 อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ชั้น2 อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-355
 • หน่วยงาน    สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต1 เชียงใหม่ ชั้น2 อาคารสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2558
 • หมดเขต    23/09/2558
 • อ่าน   193
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294