ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อสอบถามซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5390-8518
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2558
 • หมดเขต    28/09/2558
 • อ่าน   179
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294