ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 2 คัน
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องการเงิน แผนกบริหารทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2558
 • หมดเขต    15/10/2558
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294